יתרונות ייחודיים למערכת ECT
 

 • המערכת מאפשרת שילוב של מכרזי רכש, מכר וגיוס הון.

 • המערכת עומדת במלואה בתקנות העדכניות של חוק חובת המכרזים.

 • המערכת מאפשרת הגדרת מפ"ל – עץ תיחור מלא של פריטים ותת פריטים.

 • המערכת מאפשרת שינוי שיטת "התיחור" של המכרז תוך כדי המכרז.

 • המערכת מאפשרת שילוב מערך הזדהות וחתימה אלקטרונית בכל תהליכי הגשת ההצעות ופתיחת תיבת המכרזים.

 • המערכת מאפשרת הוספת כללי "העדפת תוצרת הארץ" כחלק מתהליך התיחור הדינאמי.

 • המערכת מונעת אפשרות של "הצצה" במעטפות המכרז על ידי גורמים בלתי מורשים כולל מנהלי סיסטם ומערכת.

 • מערכת רב לשונית המאפשרת תיחור בכל מכרז ומכל מקום.

 • מערכת רב מטבעית ובכלל זה ריבוי מטבעות באותו ההליך.

 • המערכת מאפשרת גמישות מירבית של המכרזים בהתאמה לבקשות הלקוח ולאופי המכרז.

 • המערכת מאפשרת ביצוע סימולציה מקדימה לתהליך התיחור, על מנת לבחון תסריטי התנהלות של המכרז בפועל. 

 

ללקוחות ECT יתרונות מערכת 

 • חיסכון /רווח כספי – עד 40% מסכום הרכישה.

 • חיסכון בזמן עבודה המוקצה לביצוע רכש/מכר.

 • הקטנת הלוגיסטיקה הנדרשת להכנת מכרז וניהולו.

 • מתן אפשרות לריבוי מציעים ללא השקעה שולית משמעותית.

 • שילוב תוצאות המכרזים במערכות הכספיות הקיימות בחברות ובגופים המתאימים.

 • שקיפות מלאה בתהליך התיחור המכרזי.

 • המערכת היחידה המאפשרת ביצוע סימולציה מקדימה לתהליך התיחור, על מנת לבחון תסריטי התנהלות של המכרז בפועל.

 • שיפור תדמית וקידום יחידת הרכש בחברה.