Leading provider of cloud-based, SaaS delivered electronic tendering and sourcing solutions

חברת ESV מכרזים ורכש מקוון מספקת שירותים כוללים בתחום המכרזים המקוונים, רכש ושרשרת אספקה ובכלל זה שירותי מערכת לניהול וביצוע מכרזים ורכש אלקטרוני לפי צרכי החברה באמצעות מערכת ECT.


חברת ESV הינה חברה משותפת של חברת אשד משאבי ניהול והנדסה וחברת eVision.


חברת אשד הינה חברה רב תחומית המתמחה בניהול והובלת מכרזים לרבות אפיון הצרכים, כתיבת המכרז / בקשה להצעת מחיר וניהול המכרז ובעלת ניסיון עשיר בתהליכי רכש בכלל ובחוק חובת המכרזים בפרט.

 

חברת eVision הינה חברת תוכנה המתמחה בפתרונות טכנולוגיים ובכללם בנתה מערכת לניהול וביצוע רכש ומכרזים אלקטרוניים - מערכת ECT.

 

ECT - מערכת גמישה לביצוע הליכי רכש ומכרזים מקוונים באמצעות האינטרנט

 

  • מכרזים דינמיים בתחומי מכר / רכש / הון / תקשורת

  • הגשת בקשות להצעות מחיר בל"מ 

  • מכרזי תיבה

  • איסוף נתוני דרישות רכש מיחידות הארגון במערכת אחת