מודול ביצוע "רכש מזדמן" (בל"מ) בהיקפים קטנים על ידי שימוש במערכת לבקשות להצעות מחיר יעילות, חיסכון בזמן, שקיפות, הוזלה במחיר על ידי פנייה למספר גדול של ספקים.

מודול ביצוע "תיחור אלקטרוני" דינאמי מול ספקים ולקוחות במקומות שבהם כדאי לעורך המכרז לבצע זאת : שוק תחרותי, מוצרים ברי תיחור, אפשרות לחיסכון ניכר במחיר, עמידה בכללי החוק.

מודול ביצוע מכרזי "תיבה אלקטרונית" כתחליף לתיבות המכרזים המסורתיות וכן כפתרון יעיל למצבים מורכבים כגון במקום שבו נדרש הספק למלא מספר רב של סעיפי תמחיר ו/או שנדרשת בקרה על מילוי מלא של הדרישות וכד'. המערכת מפיקה קבצי השוואה בין ההצעות ומקלה על תהליך ההגשה והשוואת ההצעות, עמידה בכללי החוק.

מודול "איסוף דרישות רכש" מסניפי/יחידות החברה השונות על מנת לרכז כמויות לפני יציאה לבקשה להצעת בחיר בכל אחד מההליכים האחרים מול ספקים.  מתאפשר איסוף צרכים מקניינים באופן חד-פעמי או בהליכים עיתיים בארגון מבוזר לצורך ביצוע הליך רכש מרכזי.