שירותי ייעוץ וליווי מקיפים

רכש ומכרזים

 • כתיבה, עריכה וניהול מכרזים.

 • סיוע בניתוח תהליכי רכש/מכר, הגדרת הצרכים ובדיקת התחרותיות בשוק.

 • סיוע בקביעת עקרונות המכרז - תנאי הסף, ניסיון נדרש, מודל תמורה וכד'.

 • סיוע בניסוח ועריכת מסמכי המכרז והכנת סביבת התיחור המתאימה בהיבטים: ניהולי, טכנולוגי, מקצועי ומשפטי.

 • סיוע ביצירת מודל ניקוד ההצעות והשוואתן (מפל).

 • סיוע בפרסום המכרז, הפצתו, ניהול הליך המכרז, בדיקת ההצעות, ניהול משא ומתן ובחירת זוכה - בכפוף להנחיית ופיקוח נציגי הזוכה/ועדות המכרזים.

 • ניהול ב"מיקור חוץ" חלקי או מלא של הליכי מכרזים בתחומי רכש, מכר, גיוס הון וניהול מאגרי ספקים.

שרשרת אספקה

שרשרת אספקה מורכבת ממגוון תהליכים המקשרים בין ספקים, יצרנים ולקוחות קצה ומהווה מרכיב חשוב ברווחיות החברה ובפוטנציאל הגלום בה ליצירת יתרון תחרותי.
השרשרת מקשרת בין כל השלבים של החל מפיתוח  המוצר, חומר הגלם ועד לתוצר הסופי המגיע ללקוח הקצה.
תכנון, יישום, בקרה וניהול  נכון של תהליך שרשרת האספקה מוביל למיקסום ביצועים של החברה.
 

 • שיפור מערך שרשרת האספקה הכולל רכש, מלאי, ייצור והפצה

 • התייעלות תפעולית – תהליכים, שיפור שיטות, תפקידים ואחריות

 • שיפור רווחיות מוצרים ופעילויות (תמחיר) וצמצום עלויות

 • הורדת עלויות בחברה על בסיס מתודולוגיית cost reduction

 • מניעת אובדן בשרשרת האספקה – loss prevention

 • אופטימיזציה ורמות מלאי - פתרון טכנולוגי

 • ניהול והטמעת שינוי